Madainn chofaidh/Coffee morning.

Bha fìor dheagh là againn Disathairne le ceicean is cofaidh. Taing mhòr dhan a h-uile duine a thàinig agus a chuidich sinn ann an iomadach dòigh. Rinn sinn cha mhòr £300.
We had a great day on Saturday. The turn out was super and the baking was unbelievable! Thanks to you all who helped in any way, your support is much appreciated. We made almost £300! The children were superb as always. A huge thank you again to Alistair and Mairi for their hospitality.
Ceud mile taing!!

Advertisements

Willkommen Frau Taylor/ Failte Mrs Taylor/ Welcome Mrs Taylor

Thainig Mrs Taylor, a bhios a’ teagaisg Gearmailtis anns an àrd sgoil, a chèilidh oirnn an-dè.
Chuidich Ariane i òran agus àireamhan ionnsachadh dhuinn. Bha spòrs againn!
Mrs Taylor, the French and German teacher at the Academy, came to visit us. Ariane helped her teach us ‘Head shoulders knees and toes’ in German as well as how to count to 10.
Dankeshon Frau Taylor!